U bent hier:

Paramedische
Praktijk
Noorderhoogebrug

Groningerweg 38
9738 AB
Groningen

AGB-code
90-037547

Lidmaatschapsnr.
VVH; 546a

KvK nr 01158395

T 06 33972211
M e-mailen?

Persoonsgegevens

Dagelijks worden patiënten door mij behandeld in de praktijk of in de thuissituatie. Ik ben geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), in kwaliteitsregisters van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) en lid van de VVH ( Vereniging van Haptotherapeuten).
Deze registraties geven u de zekerheid dat u wordt behandeld door een erkende en deskundige therapeut.


Om goed inzicht te krijgen in het behandelingsproces wordt na iedere behandeling de voortgang in de behandeling bijgehouden in het patiëntendossier.

De behandelend therapeut werkt hierbij met strikte regels, want het kan gaan om privacy gevoelige informatie. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt en dat ze correct worden gebruikt, overeenkomstig de richtlijnen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Gegevens over uzelf en over uw behandeling

In het computersysteem van de praktijk staan uw naam, adres, geboortedatum, met ingang van 1-1-2009 uw BSN (burger service nummer) huisarts, polisnummer van uw ziektekostenverzekering.
Alleen onze eigen medewerkers/ therapeuten hebben toegang tot deze gegevens. U kunt er op rekenen dat onze medewerkers/ therapeuten alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.


Voor een goede behandeling is het belangrijk dat de therapeut op de hoogte is van uw klachten en van uw medische voorgeschiedenis. Indien U via de huisarts, specialist of andere zorginstelling bij de mij terecht komt, dan is het gebruikelijk dat deze gegevens in de verwijsbrief zijn opgenomen. Indien u rechtstreeks een afspraak maakt, dan wordt u gevraagd zoveel mogelijk informatie te geven over uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. Daarnaast wordt er in geval van een fysiotherapie indicatie samen met u het zogenaamde DTF-formulier ingevuld (DTF = Directe Toegang Fysiotherapie). Niet alleen uw gegevens worden in dit formulier vastgelegd, ook uw keuze of uw huisarts wel/niet geïnformeerd mag worden over uw directe fysiotherapieaanvraag wordt op dit formulier vastgelegd.


In geval van een behandeling haptotherapie wordt u gevraagd of de huisarts indien dit nodig of wenselijk is geïnformeerd mag worden.

Daarnaast kent ook de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo kan niemand misbruik maken van uw zorgverzekering. Voor kinderen geldt in de zorg geen leeftijdgrens voor de identificatieplicht: het gaat erom dat wij kunnen vaststellen wie het kind is en of het kind verzekerd is.

 

Wie heeft inzage in uw gegevens en waarvoor

Uw persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt om de kosten van uw behandeling te kunnen afrekenen met u of uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar ontvangt van ons de informatie die direct met uw behandeling te maken heeft. De zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de gegevens die over patiënten in de dossiers staan.
Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, dan wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

 

Wat kunt u zelf doen en wat zijn uw rechten

Zoals al eerder genoemd, is het belangrijk dat alle informatie over u en andere belangrijke medische informatie bekend is. Alleen dan kan de beste behandeling en begeleiding geboden worden.
U kunt uw eigen dossier inzien of een kopie vragen, zodat u een overzicht heeft van uw behandelingen. Mocht er iets niet kloppen of ontbreken, dan kunt u natuurlijk vragen of dat aangepast of aangevuld wordt.

 

Landelijk elektronisch patiëntendossier - het EPD

De overheid werkt aan het opzetten van een landelijk Elektronisch Patiënten dossier - het EPD - zodat elke zorgverlener die betrokken is bij uw medische behandeling uw patiëntendossier kan raadplegen als dat nodig is om u de juiste zorg te bieden.


Niet iedereen mag zomaar uw gegevens opvragen: hier worden strenge voorwaarden aan gesteld. Als het landelijk elektronisch patiëntendossier wordt ingevoerd, zult u uitvoerig geïnformeerd worden over deze voorwaarden.

NIEUWS

Met ingang van 16-09-2013 open ik een dependance van mijn praktijk voor Haptotherapie in het Wellness Centre Borger:
IJzertijdstraat 11 - 9531 RA Borger.
In eerste instantie ben ik daar op vrijdagmiddagen aanwezig.

De praktijk is overgestapt naar de Triodosbank.

Vanaf 1 januari 2013 is mijn praktijk Noorderhoogebrug onderdeel geworden van de coöperatie Fysio4.

Nu ook bij Paramedische Praktijk Noorderhoogebrug te Groningen.

Vanaf 1 december 2010 kunt u voor haptotherapie ook in Drenthe terecht.
Iedere woensdag van 08.30 tot 18.30 ben ik als haptotherapeut werkzaam in de Fysiotherapiepraktijk van Jorinde Fransen - Navigatiestraat 1 - 7826 TD Emmen

Kleurverloopje - geen informatie